Dva noví T2 (trenéři 2. třídy)

V sobotu 22. 6. 2024 jsme v Praze na Strahově s Petrem Doubkem završili své roční studium na T2 a úspěšně absolvovali zkoušky (test a obhajoba závěrečné práce).
 
Petr Staněk