Mládež

Jsme aktivní oddíl, který se věnuje mládeži. V organizaci tréninků a turnajů spolupracujeme s DDM Klíč v Jaroměři - Josefově. V sezóně 2018/2019 máme plno kroužků v Jaroměři a okolí a cca 70 žáků (z toho přes 20 registrovaných). Každoročně vyhlašujeme cenu Šachový Oskar mládeže (ŠOM). Všechny kroužky pod DDM Klíč a příslušné ZŠ jsou zapojeny do projektu Šachy do škol.
Trenéři: Mgr. Petr Staněk, Bc. Andrea Matoušová, Karel Chalupa, Alois Martínek a Karel Soural

Sezóna 2018/2019

začátečníci ZŠ Česká Skalice pondělí 14:00 - 15:00 Karel Soural
mírně pokročilí sokolovna Jaroměř pondělí 15:00 - 16:30 Mgr. Petr Staněk
pokročilí sokolovna Jaroměř pondělí 16:30 - 18:00 Mgr. Petr Staněk
začátečníci ZŠ Malá Božena úterý 14:00 - 15:00 Alois Martínek
začátečníci ZŠ Jasenná čtvrtek 14:30 - 15:30 Alois Martínek
začátečníci ZŠ Velichovky středa 14:00 - 15:00 Bc. Andrea Matoušová
začátečníci ZŠ Dubenec středa 15:30 - 16:30 Bc. Andrea Matoušová
začátečníci ZŠ Rychnovek středa 13:30 - 15:00 Karel Soural
začátečníci ZŠ Velká Jesenice čtvrtek 13:30 - 15:00 Karel Soural
začátečníci sokolovna Jaroměř čtvrtek 14:00 - 15:00 Karel Chalupa
         
 
Šachové kroužky začínají první týden v říjnu! Nábor žáků probíhá po celý rok. Žáci platí v říjnu kroužkovné 350 Kč na školní rok a v lednu oddílový příspěvek 300 Kč na kalendářní rok. V ceně mají registraci v ŠSČR, pravidelné tréninky, účast na turnajích mládeže a dospělých a proplacení startovného a dopravy na jednom turnaji jednotlivců měsíčně. Rádi uvítáme i zájemce z řad dospělých a rodičů. Dospělí platí v lednu 600 Kč na kalendářní rok. Pokud by měl žák zájem a ambice, může si s trenérem domluvit individuální trénink mimo kroužek.
Naši žáci se pravidelně účastní soutěží družstev a jednotlivců ve všech výkonnostních a věkových kategoriích. V krajské konkurenci se pravidelně umisťují na medailových příčkách.
Šachy zvyšují paměťové a matematické schopnosti, strategické myšlení a schopnost řešit problémy. Učí dělat přesná a rychlá rozhodnutí pod časovým tlakem. Posilují především schopnost koncentrace a plánování několika kroků dopředu. Děti se naučí nejprve myslet a až potom konat. Šachy jsou krásný sport na celý život. Můžete hrát už od školky až do vysokého věku.

Rádi uvítáme každého zájemce!