Mládež

Jsme aktivní oddíl, který se věnuje mládeži. V organizaci tréninků a turnajů spolupracujeme s DDM Klíč v Jaroměři - Josefově. V sezóně 2020/2021 máme plno kroužků v Jaroměři a okolí a cca 70 žáků (z toho přes 20 registrovaných). Každoročně vyhlašujeme cenu Šachový Oskar mládeže (ŠOM). Všechny kroužky pod DDM Klíč a příslušné ZŠ jsou zapojeny do projektu Šachy do škol.
Trenéři: Mgr. Petr Staněk, Ing. Andrea Matoušová, Pavel Friedrich, Matyáš Nárožný, Josef Archleb a Ing. Miroslav Halamka.

Sezóna 2018/2019

ZŠ Dolany     Matyáš Nárožný
sokolovna Jaroměř pondělí 14:30 - 16:00 Ing. Andrea Matoušová
sokolovna Jaroměř pondělí 16:30 - 18:00 Mgr. Petr Staněk
ZŠ Velichovky     Ing. Andrea Matoušová
ZŠ Meziměstí pátek   Josef Archleb
DDM Klíč Josefov     Ing. Andrea Matoušová
ZŠ Rychnovek čtvrtek 14:50 - 15:50 Ing. Miroslav Halamka
ZŠ Velká Jesenice čtvrtek 15:00 - 16:00 Mgr. Petr Staněk
knihovna Česká Skalice čtvrtek 15:00 - 16:00 Mgr. Petr Staněk
 ZŠ Jasenná pátek   Pavel Friedrich
ZŠ Dubenec      
 
Šachové kroužky začínají první týden v říjnu! Nábor žáků probíhá po celý rok. Žáci platí v říjnu kroužkovné 350 Kč na školní rok a v lednu oddílový příspěvek 300 Kč na kalendářní rok. V ceně mají registraci v ŠSČR, pravidelné tréninky, účast na turnajích mládeže a dospělých a proplacení startovného a dopravy na jednom turnaji jednotlivců měsíčně. Rádi uvítáme i zájemce z řad dospělých a rodičů. Dospělí platí v lednu 600 Kč na kalendářní rok. Pokud by měl žák zájem a ambice, může si s trenérem domluvit individuální trénink mimo kroužek.
Naši žáci se pravidelně účastní soutěží družstev a jednotlivců ve všech výkonnostních a věkových kategoriích. V krajské konkurenci se pravidelně umisťují na medailových příčkách.
Šachy zvyšují paměťové a matematické schopnosti, strategické myšlení a schopnost řešit problémy. Učí dělat přesná a rychlá rozhodnutí pod časovým tlakem. Posilují především schopnost koncentrace a plánování několika kroků dopředu. Děti se naučí nejprve myslet a až potom konat. Šachy jsou krásný sport na celý život. Můžete hrát už od školky až do vysokého věku.

Rádi uvítáme každého zájemce!