O pohár starosty města Jaroměře 2017

Memoriál Ing. Václava Vomáčky

Pořadatel:                  šachový oddíl TJ Jiskra Jaroměř společně s DDM Klíč
Datum:                        neděle 21. 5. 2017
Místo:                          DDM Klíč Jaroměř - Josefov, Školní 95
Časový plán:              8:00 – 8:45 prezence
                                     9:00 slavnostní zahájení
                                     12:00 – 12:45 (přibližně) přestávka na oběd
                                     15:00 předpokládaný konec
                                     jednotlivé kategorie budou vyhlášeny po skončení
                                     turnaje za účasti starosty města
Ředitel:                       Mgr. Petr Staněk tel. 737 672 859
Hlavní rozhodčí:       Milan Borůvka tel. 737 879 675
Rozhodčí:                   Ing. David Bém, František Fuchs
Systém:                      předškoláci (MŠ), žáci prvních až pátých tříd
                                    open hráčů ročníku 1999 a ml.
                                    celkem 3 - 7 turnajů, systém dle počtu hráčů, některé kategorie
                                    mohou být spojeny (počet kol dle účastníků)
Tempo hry:                2 x 20 minut na partii bez zápisu
Určení pořadí:          body, střední Buchholz, Buchholz, Sonneborn-Berger, vzáj. partie
Startovné:                 30,- Kč pro včas přihlášené hráče
                                   přirážka 20,- Kč pro přihlášené po termínu
Oběd:                        restaurace Hlavní Stráž, vzdálená 2 minuty chůze
                                   v místě konání turnaje možnost zakoupit párky
Přihlášky:                 do středy 17. 5. 2017
                                  emailem na adresu: peca.stanek(zavináč)seznam.cz
                                   jméno, oddíl (škola), datum nar., školní třída, VT, elo
                                   kapacita DDM pro 64 nejdříve přihlášených hráčů!
Podmínky účasti:    včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky
                                   a souhlas s těmito propozicemi
                                   na každého lichého hráče: hodiny + hrací souprava
                                  přezůvky s sebou!
Cenový fond:          věcné ceny pro všechny hráče
Hlavní cena:            nový putovní pohár starosty města Ing. Jiřího Klepsy pro
                                  nejlepšího hráče (rozhodují body a nižší věk)
                                  trvalý zisk poháru: 3x stejný hráč
                                  vítěz minulého ročníku 2016: Filip Rokoš (získal pohár natrvalo)
Doprava:                 autem (parkování u DDM zdarma)
                                 výhodné spojení vlakem i autobusem
Různé:                     po celou dobu konání turnaje bude zajištěno občerstvení.
Bezpečnost účastníků:
1) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění, krádeži.
2) za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu odpovídá vysílající složka
viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2), každý účastník musí mít
zodpovědný doprovod starší 18 let.
Srdečně zveme k účasti!